Güvenlik Rehberi

>Güvenlik Rehberi

Fiziksel güvenlik, birçok tehdite karşı alınan koruma önlemlerini içerir.

Güvenlik risk değerlendirmeniz, hangi önlemleri almanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Bunlar temel güvenlik unsurlarının yerleştirilmesinden kapalı devre TV sistemleri (CCTV), alarm sistemleri, aydınlatma önlemleri gbii özel çözümlerden oluşur.

Özel çözümler mutlaka risk değerlendirmesi sonucunda uygulanmalıdır. Aksi takdirde efektif olmayan ve gerektiğinden daha pahalı yatırımlar yapmak durumunda kalabilirsiniz.

Güvenlik Farkındalığı:

Kendi personeliniz (temizlik ve bakım personeli, diğer taşeron çalışanlar dahil) güvenlik önlemlerinin uygulanmasında, güvenlikle ilgili risklerin farkına varılmasında gözünüz ve kulağınız olacaktır. Kendi ofislerini ve görev alanlarını en iyi bildiklerinden dolayı olağan dışı durumlardan ilk onların haberi olacaktır. Bu tip durumlar gözlemlediklerinde raporlamanın nasıl yapılacağı hususunda personelin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Personelin güvenlik farkındalığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çok önemli bir gereksinimdir.

Giriş Kontrolu:

Etkin işleyen resepsiyon alanları ve yetkili personelin kullandığı kapılar giriş-çıkış kontrolünün sağlanmasında önemli rol oynar. Giriş-çıkış kapılarının sayısını asgaride tutup, özel alanınız ile diğer alanları sınırlayan bölgelerin iyi tanımlandığından ve güvenliğin tam olarak sağlandığından emin olmanız gerekmektedir. Uygun olan yerlerde Kart ve/veya kontrollü geçiş sistemleri kullanılması tercih edilmelidir.

Kartlı Geçiş:

Personel için kartlı geçiş sistemi uygulanıyorsa, tüm personelin bu kartları her zaman yanında taşıdığından ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olduğundan emin olunuz. Ziyaretçiler, ziyaretçi kartlarını görünür yerlerine takmak suretiyle, gidecekleri yere kadar ve ziyaret sonrasında kapıya kadar refakat eşliğinde olmalıdır. Ziyaretçi kartı olmayan ve şüpheli davranışları tespit edilen kişiler uyarılmalı ve hemen ilgili güvenlik birimlerine rapor edilmelidir.

Arama:

Belirlenen risklerin durumuna göre el çantası ve üst araması uygulaması yapılabilir. Bu uygulamanın kişilerin rızasıyla yapılması ancak aranmayı reddedenlerin de içeri alınmaması gerekmektedir.

Araç Kontrolu

Eğer bombalı araç riski olacağını düşünüyorsanız, temel prensip tüm araçları sahanızdan en az 30 m geride kontrol etmenizdir. Güvenlik riski taşıyan bölgelere girecek araçların girişine izin verilmeden önce kontrol edilmesi ve saha içinde öngörülen yerlere park etmesinin sağlanması gerekir.

Kapılar ve Pencereler:

Harici kapılar yeterince güçlü, iyi aydınlatılmış ve uygun kilitleme sistemine sahip olmalıdır. Sürekli kullanılmayan kapılar normal kilitleme sistemine ek olarak farklı yöntemlerle güçlendirilmelidir.

Bütün giriş kat pencereleri ve ulaşılabilen diğer pencereler uygun çalışan kilit mekanizmalarıyla kilitlenmelidir. Patlamalarda, özellikle modern binalarda yaralanmaların çoğunun fırlayan cam parçaları yüzünden olduğunu düşünürsek sırlı camların kullanılması yaralanmaları azaltacaktır.

Alarm, CCTV(kapalı devre TV sistemi) ve Aydınlatma:

Alarm, CCTV(kapalı devre TV sistemi) ve aydınlatma entegre bir güvenlik sisteminin vazgeçilmez unsurlarıdır. CCTV, sadece alarmın görsel yolla doğrulanmasında değil, olay sonrası araştırmalarda da çok faydalı veriler sağlar. CCTV nin ancak düzenli gözlemlenip kayıt altına alındığında işe yarayacağını unutmamalıyız. Işıklandırma, caydırıcı etkisinin yanısıra CCTV sisteminin de etkili izlenebilmesine yardımcı olur.

GÜVENLİK UYGULAMALARI REHBERİ: EN ÖNEMLİ 10

Aşağıdaki uygulamalar organizasyonunuzda ya da sahanızda alınacak yeni güvenlik önlemleri için bir referans oluşturması için hazırlanmıştır.

Bir güvenlik risk analizi yapmak için zaman ve kaynak ayırınız. Hangi tür risklerle karşı karşıyasınız? Bunların oluşma ihtimali nedir? Güvenlik açısından zayıf olduğunuz yerler nerelerdir? Yeni bir bina ya da saha yaptırıyorsanız güvenlik tehditlerini başlangıç aşamasında dikkate alarak uygun önlemleri alınız. Bu sizin için sonradan güvenlik çözümlerinin uygulanmasından çok daha etkin bir çözüm olacaktır(zaman ve parasal açıdan).

"Güvenlik farkındalığı" nı organizasyonel kültürünüzün bir parçası haline getiriniz. Bu konudan sorumlu bir yönetici atayınız. Çalışanlara nelere dikkat etmeleri hususunda kısa eğitimler veriniz. Potansiyel tehditlerin belirlenmesinde çalışanların önerilerini dikkate alınız. Çalışanları acil durumlar ve tahliye konularında eğitiniz ve tatbikatlar yapınız. Güvenlik açısından kritik önem taşıyan alanlarda çalışanlara o alana özel eğitimler verilmesini sağlayınız.

Çevre düzeni ve temizliğin uygun yapılmasını sağlayınız - kapalı ve açık alanları her zaman aynı düzende tuttuğunuzda olağanüstü durumların farkına varmanız kolaylaşacaktır.

Sahanızdaki giriş-çıkış kapılarını asgariye indiriniz. Personel giriş çıkışını kontrollü kartlarla yapınız, misafir ve taşeron giriş-çıkışları için prosedürler geliştiriniz. Çanta ve üst arama tehdidin boyutuna göre gerekli durumlarda düşünülebilir ancak bu uygulamanın neden yapılması gerektiği personele uygun olarak anlatılmalıdır. Araç girişlerinin bariyer kontrolünde yapılması ve araç park alanlarının seçimi de değerlendirilmesi gereken konular arasındadır.

Gerekli diğer fiziksel güvenlik önlemlerinin alınması - kapı ve pencerelerin kilitlenmesi, CCTV(kapalı devre TV sistemleri), alarm, aydınlatma. Bunları uygun çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol ediniz.

Posta dağıtımı sisteminin incelenmesi - Posta ve paketleri ana binalara uzak bir merkezde toplayınız ve ilgili personeli acil durumlar için eğitiniz.

Yeni çalışan alımında ya da saha içinde görev yapan taşeron çalışanlarından güvenlik açısından gerekli belgeleri talep ediniz. Taşeronların kayıtlarını periyodik olarak kontrol ediniz.

Bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlandığından emin olunuz. Bilgi sistemlerinin işletim ve bakımını yapan çalışan ya da taşeronların bu işe uygunluğunu mutlaka önceden belirleyiniz.

Ana işinizin sürekliliğinin her durumda sağlanması için plan yapınız - sahanıza ya da bilgi sistemlerinizin güvenliğini tehdit eden bir olay gerçekleştiğinde işinizin devamlılığını nasıl sağlayacaksınız?