Genel Güvenlik

>Genel Güvenlik

Güvenlik günümüzde gerek devletler gerek şirketler gerekse kişiler için mutlaka dikkate alınması gereken bir bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda sayıları giderek artan güvenliğimizi tehdit edici olaylar alışveriş merkezleri, plazalar, fabrikalar ve sitelerde güvenliğin sağlanması ihtiyacını çok daha önemli hale getirmiştir. Güvenlik tehdidi ve beraberinde getirdiği riskler ancak profesyonel çözümler oluşturma yoluyla asgari seviyelere indirilebilir.

Güvenlik hizmeti veren bir firmadan öncelikle, can ve mal emniyetini koruyacak bir ortam yaratarak huzuru getirmesi beklenir. Bununla birlikte, sunduğumuz güvenlik hizmetini teklif öncesinde gerek yapmış olduğumuz saha güvenlik risk değerlendirmesi gerekse ihtiyaç ve beklentileriniz doğrultusunda size özel hale getirmekteyiz. Fiziki güvenlik önlemleri ve elektronik sistemler hakkında sizleri bilgilendirip olası riskleri minimuma indirgeyecek en etkili güvenlik ortamını birlikte yaratıyoruz.

Her projede yaptığımız Güvenlik Risk Analizinde işletme veya sahanın profili çıkartılarak olası riskler sınıflandırılmaktadır. Risklerin belirlenmesini takiben güvenlik sistemi en yüksek risk grubuna göre tasarlanır. Bu aşamadan sonra güvenlik personeline belirlenen risklere göre teorik ve pratik eğitim verilir. Yapılan tatbikatlarla ve uygulamalarda tasarlanan sistem test edilerek varsa eksikleri belirlenir ve gerekli düzenlemelerle son haline getirilir.

Firmalara, site ve iş merkezlerine 5188 sayılı yasaya uygun güvenlik personeliyle 24 saat esasına uygun kesintisiz ve olarak çağdaş güvenlik hizmeti vermekteyiz. Projelerimizde görevlendirdiğimiz personel Giriş-Çıkış Kontrolü, Devriye, Nokta Nöbeti ve istendiğinde refakat görevlerini yerine getirirler. Kurduğumuz güvenlik sistemleri işletme ve kişilerin güvenlik kaygısı olmadan günlük yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz projeler denetim ekiplerimiz tarafından planlı ve plansız denetime tabi tutulur. Bu denetimlerde personelimizin mesleki bilgisi, proje sahası hakkındaki bilgisi ve işe hakimiyeti, işyeri ve kişisel düzeni kontrol edilir. Böylelikle sunduğumuz hizmetin kalitesinin sürekliliği sağlanır ve değişen ihtiyaçlar tespit edilerek gerekli düzeltmeler veya ek güvenlik önlemleri alınır.

Temkor Güvenlik olarak uzman güvenlik personelimizle, sizlerin ve tesisinizin koruma ve güvenliğini aşağıdaki profesyonel hizmetlerle sağlamayı taahhüt ediyoruz:

• CCTV Gözetim ve Kontrolü

• Standart Devriye ve Nokta Güvenliği

• Sabotaj, Saldırı ve Soygunlara Karşı Koruma
• Hassas Bölge Güvenlik ve Koruma

• VIP Güvenlik ve Koruma

• Gezici Gözetim

• Resepsiyon/ Danışma

• Para ve Değerli Eşya Taşıma

GÜVENLİK HİZMETİ VERDİĞİMİZ ALANLAR

Genkor Servis olarak aşağıda sınıflandırılmış olan tesislere güvenlik hizmeti vermekteyiz.

• ÜRETİM TESİSLERİ

• İŞ MERKEZLERİ

• HOLDİNG VE ŞİRKET MERKEZLERİ

• TURİZM TESİSLERİ

• ULAŞIM VE TAŞIMACILIK ŞİRKETLERİ
• ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİ

• SAĞLIK KURUMLARI SİTELER

• EĞİTİM KURUMLARI

• HAVA VE DENİZ LİMANLARI

• KAMU KURUMLARI